Jak zapewnić bezpieczeństwo w firmie i reagować na zagrożenia – Piotr Sudnik, NP2


Informacje:
Zobaczyło film: 1104
Czas trwania: 37m 10s
Uzyskana ocena: 3
Ilość reakcji: 0

Prelegent przedstawi filozofię zagrożeń, rolę otoczenia biznesowego i jego wpływ na poziom bezpieczeństwa firmy, sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagro

KOMENTARZE


Jak zapewnić bezpieczeństwo w firmie i reagować na zagrożenia – Piotr Sudnik, NP2