Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zabezpieczenia, inwigilacja

Pozyskiwanie istotnych informacji skutecznie wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem oraz planowanie biznesu, staje się również skuteczną bronią w walce o życie naszej firmy. W odpowiedzi na potrzebę pozyskiwania właściwych informacji zaczęto tworzyć systemy informacji, które ułatwiają zarządowi, menedżerom czy pracownikom poszukiwania odpowiedzi na różnorodne pytania dotyczące różnych aspektów działalności firmy.

Wraz z szybkim rozwojem przestrzeni wirtualnej, w dobie wszechobecnej elektroniki istnieją ogromne możliwości inwigilacji konkurencji, przyszłych kontrahentów i pracowników, dlatego warto wiedzieć jak wyglądają zabezpieczenia przed inwigilacją. Nowoczesne technologie dają wszystkim dostęp do nieskrępowanej komunikacji z dowolnego miejsca na świecie. Równolegle z rozwojem technik łączności jak i zapisu informacji na wszelkich nośnikach, poszerza się możliwość dostępu do różnych przechwytywanych danych. Jeszcze nigdy dotąd systemy informatyczne nie rejestrowały tak wielkiej liczby danych o codziennej aktywności każdego z nas. Przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu śledzą również aktywność własnych pracowników, coraz częściej obserwują ich działania, walcząc ze spadkiem wydajności pracy. Dzięki kartom dostępowym można śledzić, kto i kiedy przyszedł do pracy i jakie pomieszczenia odwiedzał. Ponadto na wszystko patrzą wszechobecne kamery. Komputery w firmach stanowią dla szpiegów kopalnię informacji. Niezależnie od tego, czy do informacji można dotrzeć na odległość, czy też dyski mogą być przekopiowane na miejscu lub wyniesione na zewnątrz, efekt jest zawsze taki sam. Duża wartość zdobytych informacji, małe ryzyko, często brak dowodów utraty danych.

Wiele poufnych danych udostępniamy często, nie w pełni świadomie, z własnej woli, korzystając np. z serwisów internetowych, które zachęcają do pozostawiania i publikowania informacji o sobie.

Szanowni Państwo, zadbajmy o swoją prywatność i tajemnice firmy, przeciwdziałajmy szpiegostwu gospodarczemu i niechcianemu rejestrowaniu życia prywatnego, działalności firmy i jej pracowników.

ZABEZPIECZENIA PRZED INWIGILACJĄ - GŁÓWNE ZAGADNIENIA TEMATYCZNE

• Etyczne i prawne aspekty inwigilacji.

• Bezpieczeństwo firmy a ochrona informacji prawnie chronionych (w tym tajemnica

przedsiębiorstwa).

• Wywiad i szpiegostwo gospodarcze w walce konkurencyjnej przedsiębiorstw.

• Inwigilacja w sieciach i systemach teleinformatycznych, cyberprzestępczość.

• Osobowe źródła informacji

• Etyczne aspekty stosowania zasad i technik manipulacji w biznesie.

• Publiczne środki łączności – zagrożenia inwigilacji.

• Prawne aspekty inwigilacji pracodawcy i pracownika, relacje i zależności.

• Środki i techniki inwigilacji na co dzień. (prezentacja urządzeń)

Forma szkolenia:
Wykład

Prezentacja urządzeń

Grupa docelowa:
Duże przedsiębiorstwo
Średnie przedsiębiorstwo
Mikro / małe przedsiębiorstwo
Sektor administracji publicznej

Osoby indywidualne


Efekt szkolenia:
- wiedza zdobyta pozwala na wdrażanie rozwiązań organizacyjnych, dzięki którym można minimalizować zagrożenia związane z utratą kluczowych informacji mogących mieć istotny wpływ na przyszłość przedsiębiorstwa/instytucji.

- podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie ochrony informacji.

- możliwość wdrożenia bezpośrednio po szkoleniu zasad oraz przepisów, dzięki, którym wzrasta bezpieczeństwo w firmie, instytucji.

-podniesienie wiedzy i świadomości pracowników w zakresie konsekwencji i odpowiedzialności związanej tzw. szpiegostwem gospodarczym oraz nieuczciwą konkurencją.

-podniesienie wiedzy i świadomości w zakresie sprzętu używanego do ogólnie pojętej inwigilacji oraz jego możliwości technicznych.

W trakcie szkolenia poruszane są również prawne i moralne aspekty związane z tzw. lojalnością pracowniczą oraz obowiązkiem w zakresie utrzymania w tajemnicy posiadanych informacji związanych z prosperowaniem oraz planami przedsiębiorstwa a także posiadanych informacji handlowych.

W ramach szkolenia poruszane są również kwestie regulacji prawnych wynikających min. z:

Konstytucji RP

Kodeksu Karnego

Prawa Telekomunikacyjnego

Prawa do ochrony tajemnicy korespondencji

 

MISJA

 

Celem każdego podmiotu gospodarczego jest maksymalizacja zysków.
W dzisiejszych czasach ostrej walki o klienta, zażartej walki z konkurencją o utrzymanie
się na rynku lub o zdobycie nowych rynków, osiągnięcie tego celu możliwe jest jedynie,
jeśli jesteśmy w posiadaniu informacji o potencjale naszych konkurentów i ich słabych
stronach. Mając takie atuty w ręku możemy zaprojektować działania wyprzedzające lub
zaatakować konkurencje w ich najsłabsze punkty. To daje przewagę nad nimi i pomoże
zbudować nam silną pozycję naszej firmy.

Newsletter

This module can not work without the AcyMailing Component