Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szkolenia z Ustawy z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych

Tematyka szkolenia obejmuje całokształt zagadnień związanych z przepisami regulującymi klasyfikację, zasady ochrony i przetwarzania informacji, kompetencji organów kontrolnych, procesu sprawdzającego oraz odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i służbowej.

Szkolenia prowadzone są na terenie całego kraju przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą wieloletnie doświadczenie nabyte między innymi w trakcie pracy w służbach mundurowych.

Przepisy Ustawy z dnia 5 sierpień 2010r. O Ochronie Informacji Niejawnych określają, że przedmiotowe szkolenie przeprowadza się nie rzadziej niż raz na pięć lat. Można odstąpić od przeprowadzenia szkolenia, jeżeli osoba podejmująca pracę lub rozpoczynająca wykonywanie czynności zleconych przedstawi Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

Program szkolenia

PROPOZYCJE ZAGADNIEŃ
(Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010r. Dz.U.2010.182.1228 )

Zagadnienie 1
Przepisy ogólne – wyjaśnienie podstawowych pojęć
a) Jednostka organizacyjna
b) Rękojmia zachowania tajemnicy
c) Dokument
d) Materiał
e) Przetwarzanie informacji niejawnych
f) System teleinformatyczny

Zagadnienie 2.
Klasyfikacja informacji niejawnych
a) Rodzaje informacji niejawnych
b) Nadawanie klauzul tajności
c) Udostępnianie, przetwarzanie i ochrona informacji niejawnych
d) Postępowanie w przypadku zawyżania lub zaniżania klauzuli  tajności

Zagadnienie 3.
Organizacja ochrony informacji niejawnych
a) Nadzór nad funkcjonowaniem systemu OIN przez służby ochrony państwa
b) Kompetencje ABW i SKW
c) Krajowa władza bezpieczeństwa
d) Kontrola stanu bezpieczeństwa informacji niejawnych
e) Organizacja i funkcjonowanie OIN

Zagadnienie 4.
Szkolenie w zakresie OIN
a) Cele szkolenia
b) Organy i osoby uprawnione do przeprowadzania szkoleń

Zagadnienie 5.
Bezpieczeństwo osobowe
a) Wiadomości ogólne
b) Rodzaje postępowań
c) Kompetencje organów i osób do przeprowadzenia postępowań sprawdzających
d) Cele, ustalenia oraz zakres postępowania sprawdzającego
e) Zawieszenie postępowania sprawdzającego
f) Zakończenie postępowania sprawdzającego i wydanie poświadczenia bezpieczeństwa
g) Warunki umorzenia postępowania sprawdzającego

Zagadnienie 6.
Postępowanie odwoławcze i skargowe, wznowienie postępowania sprawdzającego.

Zagadnienie 7.
Kancelarie tajne (KT). Środki bezpieczeństwa fizycznego.
a) Obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej
b) Zadania środków bezpieczeństwa fizycznego

Zagadnienie 8.
Bezpieczeństwo teleinformatyczne.
a) Wiadomości ogólne
b) Akredytacja bezpieczeństwa teleinformatycznego
c) Świadectwo akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego

Zagadnienie 9.
Bezpieczeństwo przemysłowe
a) Pojęcia podstawowe
b) Rodzaje świadectw bezpieczeństwa przemysłowego
c) Zakres postępowania bezpieczeństwa przemysłowego
d) Zakończenie postępowania
e) Umorzenie, zawieszenie, cofnięcie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

Ćwiczenia praktyczne

Utworzenie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem osobowym, fizycznym, przemysłowym oraz teleinformatycznym.


Pełna dokumentacja będzie opracowywana na przykładzie jednego lub wielu przedsiębiorstw.

Szkolenia skierowane są min. do przedsiębiorców a w szczególności pracowników działów księgowych i kadrowych, pracowników firm sektora bankowego, administracji publicznej oraz szkolnictwa

Forma szkolenia:
Wykład

Grupa docelowa:
Duże przedsiębiorstwo
Średnie przedsiębiorstwo
Mikro / małe przedsiębiorstwo
Sektor administracji publicznej

Osoby indywidualne


Efekt szkolenia:
- wiedza zdobyta pozwala na wdrażanie rozwiązań organizacyjnych, dzięki którym można obniżyć koszty związane z ochroną przedsiębiorstwa/instytucji państwowej.


- podniesienie kwalifikacji związanych z praktyczną umiejętnością w zakresie stosowania przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych.

- możliwość wdrożenia bezpośrednio po szkoleniu zasad oraz przepisów, dzięki, którym wzrasta bezpieczeństwo w firmie, instytucji.

 

-podniesienie wiedzy i świadomości pracowników w zakresie konsekwencji i odpowiedzialności związanej z nieprzestrzeganiem przepisów oraz obowiązujących zasad związanych z ochroną, przetwarzaniem, oraz przekazywaniem informacji.

 

W trakcie szkolenia poruszane są również prawne i moralne aspekty związane z tzw. lojalnością pracowniczą oraz obowiązkiem w zakresie utrzymania w tajemnicy posiadanych informacji związanych z prosperowaniem oraz planami przedsiębiorstwa a także posiadanych informacji handlowych.Certyfikaty
Każdy Uczestnik po odbyciu szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodnie z przepisami Ustawy.

 

 

MISJA

 

Celem każdego podmiotu gospodarczego jest maksymalizacja zysków.
W dzisiejszych czasach ostrej walki o klienta, zażartej walki z konkurencją o utrzymanie
się na rynku lub o zdobycie nowych rynków, osiągnięcie tego celu możliwe jest jedynie,
jeśli jesteśmy w posiadaniu informacji o potencjale naszych konkurentów i ich słabych
stronach. Mając takie atuty w ręku możemy zaprojektować działania wyprzedzające lub
zaatakować konkurencje w ich najsłabsze punkty. To daje przewagę nad nimi i pomoże
zbudować nam silną pozycję naszej firmy.

Newsletter

This module can not work without the AcyMailing Component