System kontroli dostępu z pomiarem temperatury


Informacje:
Zobaczyło film: 37
Czas trwania: 1m 25s
Uzyskana ocena: 0
Ilość reakcji: 0

Prezentacja rozwiązania systemu kontroli dostępu z funkcją pomiary temperatury i detekcji obecności maseczki.

KOMENTARZE


System kontroli dostępu z pomiarem temperatury