Tech3camp #57 (Bezpieczeństwo IT): Dariusz Kozon – OWASP Dependency Check w projekcie Java


Informacje:
Zobaczyło film: 28
Czas trwania: 32m 14s
Uzyskana ocena: 1
Ilość reakcji: 0

OWASP Dependency Check jest biblioteką wspomagającą weryfikację zależności w projektach pod kątem znanych i opisanych luk bezpieczeństwa (obecnie rozwijana dla języków Ja

KOMENTARZE


Tech3camp #57 (Bezpieczeństwo IT): Dariusz Kozon – OWASP Dependency Check w projekcie Java